Kontakt

Välkommen att höra av dig till oss som jobbar med Scouternas arkiv och museum!

Verksamheten med arkiv och museum innehåller en rad olika arbetsområden. Listorna bör visa vem som är rätt kontakt för dig.

 SAMS, Scouternas Arkiv- och Museistyrgrupp

SAMS fungerar som verksamhetens ”styrelse”, dvs leder och samordnar arkiv- och museiarbetet.

Kontaktuppgifter till SAMS >>

Andra resurspersoner

Några som har betydelsefulla roller i arbetet med Scouternas arkiv och museum, ofta ansvariga (helt eller delvis) för arbetsområden, eller sakkunniga:

Kontaktuppgifter till andra resurspersoner >>