Dags att boka in museibesök under hösten

Kom ihåg att lägga in ett besök på Scouternas Museum i höstterminsprogrammet för avdelningen. Ni kan också planera in ett möte för styrelsen eller en arbetsgrupp där. Skicka ett e-brev till Mats Thorby, som är bokningsansvarig, på adress: mats.thorby@scouterna.se ! Dessutom håller museet öppet för obokade besök under den andra helgen varje månad.