Dags att boka in museibesök under våren

Kom ihåg att lägga in ett besök på Scouternas Museum i vårterminsprogrammet för avdelningen. Ni kan också planera in ett möte för styrelsen eller en arbetsgrupp där.
Gå till bokningssidan. Dessutom håller museet öppet för obokade besök under den andra helgen varje månad.