Jobba med oss
Jobb

Det stora praktiska jobbet inom Scouternas arkiv- och museiverksamhet utförs av en rad arbetsgrupper. Man kan vara med i flera grupper! Arbetet samordnas av SAMS, Scouternas Arkiv- och Museistyrgrupp.

Varje grupp planerar själv sitt arbetsschema. Jobbet utförs i lokaler i anslutning till museet. Om du är intresserad av att vara med i någon av de här ideella arbetsgrupperna, så hör av dig!

Arbetsgrupper idag

För närvarande har vi arbetsgrupper som träffas regelbundet på museet för att jobba med:

 • Dokumentarkivet
 • Bildarkivet
 • Biblioteksamlingen
 • Museiutställningen
 • Virtuella föremålssamlingen
 • Guidning av museibesökare

Läs om nuvarande arbetsgrupper här >>

Arbetsgrupper på gång

För att hinna med bättre försöker vi bygga upp arbetsgrupper även för jobben med:

 • Museets föremålssamling
 • Dräktsamlingen
 • Övriga specialsamlingar (scoutmärken, frimärken, ljud och filmmedier mm)
 • Digitalisering av gamla dokument
 • Arkivering av digitala dokument
 • Pressklipp, ur papperstidningar och digitala
 • Museets scoutsnipa

Läs mer om arbetsgrupper på gång här >>