Arbetsgrupper idag

Här ser du mera av vad som ingår i de olika arbetsområdena.

Grupper för följande arbetsområden jobbar alltså regelbundet redan idag. De kan ändå ha behov av fler medarbetare. Hör av dig om du skulle vilja jobba inom något eller några av de här arbetsområdena!

Dokumentarkivet
Sortera och ordna handlingarna från Scouterna och dess föregångare, förbereda dem för deponering på Riksarkivet samt kontinuerligt komplettera de olika Arkivförteckningarna.

Bildarkivet
Underhålla bildarkivet, samt bearbeta och förteckna nyinkommet bildmaterial för deponering på Riksarkivet. Skanna originalbilderna för att ha en lättillgänglig arbetsversion.

Biblioteksamlingen
Underhålla biblioteksamlingen, samt inventera den och hålla dess förteckning aktuell.

Museiutställningen
Underhålla, reparera och utveckla museiutställ­ningen, bygga nya inslag i utställningen etc.

Virtuella föremålssamlingen
Fotografera museiföremålen och publicera dem i en virtuell föremålssamling, på sikt i samverkan med andra museer.

Guidning av museibesökare
Tillsammans med en eller två andra visa besökande grupper runt i museet, förklara utställningens syfte och ge dem inspiration för deras eget scoutarbete.