Museum

 

 

 

 


Scouternas museum ligger i Hägersten, Stockholm, i samma hus som Scouternas kansli.
Det har två huvuduppgifter:

  1. Museet ska på ett säkert sätt bevara sådana föremål för framtiden, som ger en bild av svensk scoutings historia.
  2. Museet ska göra föremålen i samlingarna tillgängliga för forskare och andra besökare.

1. Att bevara historien

För att kunna bevara scouthistorien till eftervärlden arbetar museet med att samla in föremål, samt ordna, förteckna, märka och vårda dem. Insamlingen sker huvudsakligen på två sätt, dels genom donationer från gamla scouter eller deras arvingar, dels genom inköp från Scoutshopen av dagens scoutdräkter, märken, böcker, programmateriel etc.

Som alla andra museer har även Scouternas Museum långt fler föremål i samlingarna, än vad vi på ett meningsfullt sätt kan visa i utställningen. Här finns över 5000 förtecknade föremål. Därför pågår ett stort projekt, som innebär att fotografera föremålen och publicera bilderna på dem i en virtuell föremålssamling. (Se länken Jobba med oss!)

Besök den virtuella föremålssamlingen >>

2. Att visa upp historien

Museet har ambitionen att i en spännande miljö visa föremålen på ett sätt, som gör dem meningsfulla. Utställningen vill förklara scoutings utveckling under mer än 100 år och ge besökaren exempel på bra och kvalificerad scoutverksamhet genom tiderna. Förhoppningen är att inspirera besökaren till ett ännu bättre eget scoutarbete idag.

Dessutom hoppas museet att utställningen ska göra besökande scouter ännu litet stoltare över sin rörelse, men också att besökare, som inte själva är scouter, ska få en ökad förståelse och respekt för scoutrörelsen.

Med tanke på dem, som har lång väg till museet, håller museet även på att bygga upp en virtuell utställning. Där kan besökaren gå runt i sin egen takt och titta närmare på de saker, som man är mest intresserad av.

Öppna den virtuella utställningen >>

 

Mera om Scouternas museum

På webbplatsen Vår Scouthistoria hittar du fler bilder från museet och på glada besökare:

Vår Scouthistoria – museibilder >>