SAMS samordnar och leder arbetet med Scouternas arkiv och museum.

Anders Ekdahl Databaser och hantering av förteckningar,
bibliotek­samlingen, IT-sakkunnig.
Bertil Karlsson (Berra) Uppbyggnad museiutställ­ningen, snickerisakkunnig.
Ordförande Scoutmuseets Vänner.
Christina Wolmer Bildarkivet, sekreterare SAMS.
Ingrid Wahlman (Laxen) Bildarkivet, biblioteksam­lingen,
sakkunnig flickscouthistoria.
Kajsa Hult Arkivverksamheten, samordnare.
Mats Thorby Scoutmuseets besöksverksamhet,
sakkunnig scoutdräktshistoria.
Scoutmärkessamlingen, ljudmediesamlingen,
affischsamlingen, ritningssamlingen.
Kontakter med Gillescouterna och övriga scoutmuseer.
Ove Ernström Organisation uppbyggnad museiutställningen,
sakkun­nig grafisk produktion.
Yvonne Ekström (Ekan) Stöd för arbetet med samlingarna, samordnare.