Scoutmuseets_vänner


Vi är många som tycker det är viktigt att scoutings historia bevaras och kan visas upp på ett fint sätt. Genom föreningen Scoutmuseets vänner får vi möjlighet att konkret stödja museets arbete.

Ekonomiskt stöd

Scoutmuseets vänner (SMV) ger ett viktigt ekonomiskt stöd till museets verksamhet. En förutsättning för att kunna göra detta är att föreningen har intäkter. De kommer framför allt från två källor. Dels avgifter från medlemmarna, dvs enskilda eller scoutkårer eller andra som vill stödja museet. Dels från försäljningar av äldre scoutlitteratur, märken mm på demokratijamboreer, andra scoutevenemang eller på Scoutmuseet. Och om du handlar på Scoutshopen, kan du nu själv stödja oss även genom att ange ”Scoutmuseets Vänner” som din scoutkår.

På museets Facebooksida finns en bildserie från vännernas försäljning på demokratijamboreen 2016:

SMV på demokratijamboreen 2016 >>

Föreningens årsskrifter

Scoutmuseets vänner ger varje år sedan 1984 ut en ny årsskrift, som närmare skildrar någon speciell sida av svensk scouting genom tiderna. Föreningens medlemmar får skriften som en del av sitt medlemskap, men också andra intresserade kan beställa årsskrifterna eller köpa dem på Scoutmuseet. På webbplatsen Vår Scouthistoria finns – vid sidan av flera gamla årsskrifter i läsbart pdf-format – en förteckning över de hittills utgivna skrifterna:

Årsskrifter, utgivna av SMV sedan 1984 >>

Bli medlem i föreningen!

Årsavgiften för medlemskapet är 200 kr. Den sätts in på Scouternas bankgiro 5049-2271. Ange att inbetalningen avser Scoutmuseets vänner. För ett ständigt medlemskap betalar du 4000 kr. För närvarande har föreningen 367 medlemmar. Välkommen du också!

På webbplatsen Vår Scouthistoria finns en mer innehållsrik presentation av Scoutmuseets vänner:

SMV på Vår Scouthistoria >>

Kontakta oss via E-post: smv@scouterna.se