elden

Välkommen till Scouternas Arkiv och Museum!

     
 

SCOUTERNAS ARKIV OCH MUSEUM är en del av Scouterna.


Vi ser till att det som händer idag bevaras tillsammans med 100 års tidigare historia och erfarenheter av scouting i Sverige. Detta blir en plattform för fortsatt utveckling, det ger vägledning för beslut och det skapar förutsättningar för forskning.


SCOUTERNAS MUSEUM ligger i Örnsberg, i samma hus som Scouternas kansli. Här håller också arbetsgrupperna för arkiven och samlingarna till.


Länkar till webbplatsens innehåll hittar du bakom menysymbolen uppe till höger. Mer material och information finns även på webbplatsen
Vår Scouthistoria.


The official MUSEUM OF GUIDING AND SCOUTING in Sweden.
Book a visit here.