För att boka besök fyller du i formuläret som öppnas i en ny flik när du klickar denna länk.

När du klickar på knappen Skicka på formuläret så sänds dina uppgifter till Mats Thorby, som är bokningsansvarig.
Du får en kopia på din bokning som kvitto (kolla att du fått den) och den skickas till den e-postadress (obligatorisk) som du angett i bokningen.

Det är viktigt för museets planering av guidade visningar att Mats får tydliga uppgifter om kontaktperson, samt antalet besökare och kategori (upptäckarscouter, ledare, gillescouter, tidigare scouter, intresserade utomstående etc).

Även de större grupper som vill besöka museet sådana helger, när vi håller öppet för spontana besök, fyller i en vanlig bokning här nedan, så att vi är förberedda med guider för er.

Om ni inte önskar visning med guider, utan bara avser att använda Scoutmuseet för sammanträde, arbetsträff eller liknande, så tänk på att ange det. Då räcker det med att vi förbereder lokalerna och har någon platsansvarig där.

Book your visit

To book a visit, click on this link. A registration form will open in a new tab.
Please enter your data in the form. When you press Send on the form your data are sent to Mats Thorby, who handles all our bookings.

You will get a copy of your booking as a receipt (check that you have got it). This will be sent to the e-mail address that you entered in your booking.

For our planning of the guided tours it is important that the data to Mats clearly indicate the person to contact, the number of visitors and their categories (agegroup of guides/scouts, leaders, former scouts, interested non-scouts etc).

Also those larger groups who want to visit the museum during such weekends, when we keep open for spontaneous visits, should make a usual booking below, so we will be prepared with guides for you.