Arbetsgrupper på gång

Här ser du mera av vad som ingår i de olika arbetsområdena.

Det här är exempel på arbetsområden, där vi inte har några riktiga arbetsgrupper idag. Det är ofta bara någon enskild av oss som ansvarar för varje område. Men för att uppgifterna ska kunna skötas effektivare, vill vi gärna ha in fler medarbetare. Hör av dig om du skulle vilja göra en insats inom något eller några av de här arbetsområdena!

Museets föremålssamling
Ta hand om nyinkomna föremål, strukturera, koda, märka och förteckna dem, samt sortera in dem för förvaring. Dessutom hålla föremålssamlingen aktuellt inventerad.

 

Dräktsamlingen
Underhålla samlingen av scoutdräkter, samt förbereda och hantera uthyrningen av dräkter i utlåningsförrådet.

Övriga specialsamlingar
Underhålla var och en av specialsamlingarna (scoutmärken, frimärken, ljud och filmmedier mm), samt inventera dem och hålla deras förteckningar aktuella.

 

Digitalisering av gamla dokument
Skriva in gamla hand- och maskinskrivna protokoll från förbundsstyrelsemöten, förbundsstämmor etc, så att deras innehåll blir digitalt sökbart.

 

Arkivering av digitala dokument
Från ”Ladda ner” på Scoutservice och från Scouternas intranät vaska fram sådana dokument från dagens verksamhet som ska bevaras arkiv­beständigt och arkivera dessa.

 

Pressklipp, ur papperstidningar och digitala
Bearbeta och förteckna pressklipp i pappersformat för deponering på Riksarkivet. Bearbeta och förteckna ”digitala pressklipp”, dvs filtrera fram det arkivvärda och skriva ut beständigt för arkivering.

 

Museets scoutsnipa
Sätta museets scoutsnipa i anständigt skick, så att den på sikt går att ställa ut.